Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật:
Lượt xem: 51.644

 

 

Địa chỉ: 140 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (0283) 824 2903; Fax: (+8428) 3829 3056

Email: sdl@tphcm.gov.vn

Website: http://www.sodulich.hochiminhcity.gov.vn

 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 140 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (0283) 824 2903 (171,172,173)

Email: vp.ttxtdl.sdl@tphcm.gov.vn / vptt.ttxtdl@gmail.com