Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình

Cập nhật:
Lượt xem: 14.242

Địa chỉ: 194 Hai Bà Trưng, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Tel: (0227) 3831 461; Fax: (0227) 3831 461

Email: thaibinh@bvhttdl.gov.vn

Website: sovhttdl.thaibinh.gov.vn

 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thái Bình

Địa chỉ: 194 Hai Bà Trưng, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Tel: (0227) 3645 806

Email: dulichthaibinhtb@gmail.com

Website: thaibinhtourism.com