Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên

Cập nhật:
Lượt xem: 14.053

Địa chỉ: 19 Nha Trang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tel: (0208) 3751 821; Fax: (0208) 3855 506

Email: thainguyen@bvhttdl.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thái Nguyên

Địa chỉ: 19 Nha Trang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tel: (0208) 3656 825; Fax: 3757 566

Email: thainguyen.tpic@gmail.com

Website: thainguyentourism.vn