Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế

Cập nhật:
Lượt xem: 26.996

 

Địa chỉ: 22 Tố Hữu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tel: (0234) 3820 242; Fax: (0234) 3823 288

Email: sdl@thuathienhue.gov.vn

Website: https://sdl.thuathienhue.gov.vn - visithue.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thừa Thiên - Huế

Địa chỉ: 4 Hoàng Hoa Thám, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tel: (0234) 3849 944; Fax: (0234) 3826 039

 


Tin khác