Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái

Cập nhật:
Lượt xem: 13.253

Địa chỉ: 587 Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Tel: (0216) 3862 246; Fax: (0216) 3863 431

Website: sovhttdl.yenbai.gov.vn