Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau

Cập nhật:
Lượt xem: 15.691

Địa chỉ: 999D Phan Ngọc Hiển, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tel: (0290) 3831 777; Fax: (0290) 3567 118

Email: sovhttdl@camau.gov.vn

Website: sovhttdl.camau.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 28 Phan Ngọc Hiển, P. 2, TP. Cà Mau

Tel: (0290) 3540 458; Fax: (0290) 3812 277

Email: xuctiendulichcamau@gmail.com

Website: camautourism.vn