Covid-19 tấn công ngành du lịch của các nền kinh tế lớn

Cập nhật:
Lượt xem: 942

Ở các nền kinh tế lớn như Mexico, Tây Ban Nha, Covid-19 tấn công ngành du lịch đồng nghĩa với hơn 14% GDP bị đe dọa.

Nguồn: Báo Tin tức