Đà Nẵng: Triển khai hoạt động cho vay đối với người lao động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Cập nhật:
Lượt xem: 1.200

Ngày 9/7, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản số 4250/UBND-STC về việc cho vay đối với người lao động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.


Ảnh minh họa: TITC

Cụ thể, UBND thành phố thống nhất đề xuất cho người lao động vay vốn để chuyển đổi ngành nghề (chuyển hẳn sang nghề mới) hoặc để tiếp tục khôi phục sản xuất kinh doanh phục vụ du lịch.

Để triển khai hoạt động cho vay nói trên, UBND thành phố giao Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố cân đối một phần từ nguồn vốn ngân sách thành phố đã ủy thác sang, kể cả nguồn vốn bổ sung từ kinh phí còn lại của chương trình cho vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư 100 tỷ đồng theo chủ trương của thành phố và xem xét cân đối một phần từ nguồn vốn Trung ương thu hồi nợ cho vay quay vòng để cho người lao động trong lĩnh vực du lịch vay vốn nhằm chuyển đổi ngành nghề (chuyển hẳn sang nghề mới) hoặc vay vốn để tiếp tục khôi phục sản xuất kinh doanh phục vụ du lịch theo cơ chế cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định hiện hành của Chính phủ và UBND thành phố.

UBND thành phố giao cho Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lập danh sách các trường hợp thực sự khó khăn có nhu cầu vay vốn gửi Chi nhánh NHCSXH thành phố xem xét cho vay theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với Chi nhánh NHCSXH thành phố hỗ trợ hướng dẫn thủ tục vay cho người lao động. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Sở Du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với Chi nhánh NHCSXH thành phố xem xét xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp đề xuất, gửi Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố xem xét xử lý theo quy định.

Văn bản số 4250/UBND-STC nêu rõ, UBND thành phố thống nhất không trình cấp có thẩm quyền ban hành riêng chương trình cho vay đối với người lao động trong lĩnh vực du lịch bị thất nghiệp để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của người vay, gia đình người vay, lãi suất 0% trong thời gian vay vốn 03 năm.

UBND thành phố đề nghị Sở Du lịch, Hiệp hội du lịch thành phố và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người lao động trong lĩnh vực du lịch bị thất nghiệp nếu có nhu cầu vay vốn để chuyển đổi ngành nghề hoặc sản xuất, kinh doanh tạm nghề khác trong thời gian chờ lĩnh vực du lịch phục hồi, để tham gia lao động lại trong lĩnh vực du lịch thì nhà nước sẽ hỗ trợ vay vốn tại NHCSXH theo cơ chế cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định hiện hành của Chính phủ và UBND thành phố.

Thanh Thảo

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng