Quảng Ninh triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Cập nhật:
Lượt xem: 1.713

- Ngày 30/7/2021, Sở Du lịch Quảng Ninh ban hành Công văn số 1356/SDL-QN về việc triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Vẻ đẹp Vịnh Hạ Long (Ảnh minh họa. Nguồn: TITC)

Theo nội dung Công văn, hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: (1) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch do Sở Du lịch Quảng Ninh cấp còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021; (2) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch, hợp đồng lao động phải được lập thành văn bản, có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ và thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động; hoặc có thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch còn hạn tại thời điểm nộp hồ sơ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người với phương thức chi trả một lần. Hình thức chi trả: Trực tiếp tại Văn phòng Sở Du lịch Quảng Ninh (tầng 15, Trụ sở liên cơ quan số 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) hoặc qua tài khoản/bưu điện (địa chỉ nơi ở của hướng dẫn viên).

Hồ sơ đề nghị gồm có: Đề nghị hỗ trợ (mẫu kèm theo Công văn); Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ; Thẻ hội viên còn hạn của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn viên du lịch.

Sở Du lịch cũng cho biết trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở sẽ thẩm định, lập danh sách trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Sở Du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để đảm bảo giải quyết kịp thời chính sách hỗ trợ theo quy định, Sở đề nghị hướng dẫn viên du lịch nghiên cứu các quy định liên quan tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 979/TCDL-LH ngày 22/7/2021 của Tổng cục Du lịch và các quy định có liên quan của pháp luật về lao động.

Đầu mối liên hệ của Sở Du lịch Quảng Ninh: Đ/c Bùi Thị Thúy Hằng, điện thoại: 0983 258 699; Đ/c Đỗ Thanh Thúy, điện thoại: 0973 800 399 hoặc 0203 3845 921.

Trong những ngày này, các địa phương trong cả nước đang tích cực triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng. Tổng cục Du lịch cũng đã có những hướng dẫn rất cụ thể theo quy định của pháp luật để các địa phương thống nhất cách thức thực hiện, kịp thời hỗ trợ cho các hướng dẫn viên du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch

Tin liên quan