Kiên Giang: Quảng bá, nâng chất lượng và giá trị sản phẩm OCOP

Cập nhật:
Lượt xem: 735

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đồng thời cũng là giải pháp, nhiệm vụ góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Chương trình OCOP tại tỉnh Kiên Giang đang được tổ chức triển khai đồng bộ theo hệ thống từ tỉnh đến các địa phương. Nhiều chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh được cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả như: chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Từ công tác chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cấp, các ngành đã giúp các địa phương thấy rõ hơn tiềm năng, thế mạnh, chủ động triển khai đúng hướng và có những chính sách, giải pháp phù hợp phát triển sản phẩm OCOP, nhất là việc bảo tồn, phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương.


Các sản phẩm tụng bụng phình, túi xách, sọt cỏ bàng của Hợp tác xã Phụ nữ cỏ bàng Phú Mỹ, huyện Giang Thành được công nhận xếp hạng 4 sao – (Ảnh: Internet)

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chương trình OCOP là động lực để nâng tầm thương hiệu các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Năm 2020 tỉnh Kiên Giang đã công nhận 18 sản phẩm của 11 chủ thể (7 hộ sản xuất kinh doanh, 2 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã) tại 6 huyện, thành phố đạt 3 sao trở lên, trong đó có 10 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 8 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Về cơ cấu sản phẩm, có 9 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, 5 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ - trang trí, 3 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống và 1 sản phẩm thuộc nhóm thảo dược. 6 tháng đầu năm 2021, có 12/15 huyện, thành phố đã tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp huyện cho 57 sản phẩm của 27 chủ thể tham gia (9 công ty, 6 hợp tác xã, 12 hộ sản xuất kinh doanh); trong đó, có 38 sản phẩm thuộc ngành thực phẩm, 13 sản phẩm ngành thủ công mỹ nghệ - trang trí, 6 sản phẩm thuộc ngành đồ uống. Đánh giá bước đầu, cả 57 sản phẩm đều đạt từ 3 sao trở lên, đặc biệt có 6 sản phẩm nước mắm Phú Quốc có thể tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2021. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên chưa tổ chức họp Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2021.

Nhìn chung, các sản phẩm OCOP đã bám sát yêu cầu của Chương trình OCOP, phù hợp với thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm đặc sắc, truyền thống, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và chỉ dẫn địa lý. Sản phẩm được các doanh nghiệp phân phối và thị trường chấp nhận, qua đó, đã góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là, sau khi được đánh giá, cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, các chủ thể tiếp tục tích cực cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để được nâng cấp giấy chứng nhận “sao” trong thời gian tới. Tỉnh cũng đã tăng cường hỗ trợ tuyên truyền, xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm OCOP với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú; tạo động lực để các chủ thể đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn; đồng thời, tạo sự lan tỏa tích cực để Chương trình OCOP được tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức đánh giá, cấp giấy công nhận và phát triển ít nhất 120 sản phẩm mới và hiện có (bình quân 8 sản phẩm/huyện, thành phố) đạt 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 25 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm 5 sao cấp tỉnh và phấn đấu có ít nhất 10 sản phẩm được công nhận đạt 5 sao cấp quốc gia. Xác định 10 - 20 sản phẩm OCOP của các tổ chức kinh tế để tham gia các chuỗi giá trị tại các địa phương từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát triển và thương mại hóa các sản phẩm truyền thống.

Cũng tại mục tiêu cụ thể thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, ngoài các mục tiêu khác, tỉnh rất chú trọng vấn đề xây dựng và triển khai các dự án khai thác thế mạnh nông nghiệp (nông sản, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống…) kết hợp với phát triển du lịch của tỉnh. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đã ký ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Đối tượng nghiên cứu của Đề án gồm: Du lịch nông thôn và Chương trình OCOP tỉnh Kiên Giang, cụ thể là các điểm du lịch và dịch vụ du lịch cộng đồng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân, hộ gia đình đã đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền. Nhiệm vụ của Đề án nhằm nhận diện tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch nông thôn tỉnh Kiên Giang; nhận diện tiềm năng phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP của tỉnh; đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP tỉnh Kiên Giang; đồng thời, đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP của tỉnh. Đề án do Sở Du lịch thiết lập, dự kiến thời gian thực hiện không quá 5 tháng kể từ ngày ký quyết định phê duyệt đề cương.

Đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP được thực hiện sẽ phát huy hiệu quả giá trị bản địa, nhằm khai thác tiềm năng về nông nghiệp, du lịch của tỉnh Kiên Giang theo hướng bền vững, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quảng bá, nâng chất lượng và giá trị sản phẩm Chương trình OCOP./.

Lê Diệp

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang