Xây dựng thành phố Bạc Liêu là “điểm đến an toàn và thân thiện”, tạo sức hấp dẫn đối với du khách

Cập nhật:
Lượt xem: 685

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (khóa XVI) về xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu bao gồm:

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thành phố Bạc Liêu; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phường văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới…Quan tâm khai thác và phát huy có hiệu quả các công trình văn hóa, thể thao; trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng, các công trình có kiến trúc cổ, quần thể nhà cổ có giá trị trên địa bàn….

Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông ở một số lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hằng ngày tới người dân như: Công tác quản lý đô thị, quản lý kết cấu hạ tầng, giải quyết thủ tục hành chính; tài nguyên, môi trường; dịch vụ, thương mại, du lịch; sơ đồ, số hóa hệ thống dữ liệu về đất đai, quy hoạch; cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết; xây dựng các giải pháp cho mọi khách du lịch tiếp cận internet tốc độ cao từ khi đến thành phố nhằm tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Xây dựng thành phố Bạc Liêu là “điểm đến an toàn và thân thiện”, tạo sự hấp dẫn đối với du khách; đưa ngành du lịch của thành phố Bạc Liêu trở thành ngành kinh tế quan trọng và thành phố là trung tâm du lịch của tỉnh. Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đến các khu, điểm du lịch trọng điểm của thành phố; nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng đến chuyên nghiệp, tăng cường liên kết, hợp tác trong và ngoài vùng để tạo thương hiệu và khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương trong phát triển du lịch. Phát triển các sản phẩm đặc thù gắn với thế mạnh của địa phương như: Thương hiệu Công tử Bạc Liêu, sản phẩm du lịch tâm linh, du lịch tham quan điện gió kết hợp trải nghiệm hệ sinh thái rừng ven biển, du lịch tham quan Quảng trường Hùng Vương và các công trình nghệ thuật kiến trúc, văn hóa xung quang Quảng trường.

Đẩy mạnh các hình thức bảo tồn nghệ thuật Đờn ca tài tử, các loại hình nghệ thuật dân tộc Khmer, Hoa như: Sáng tác lời mới, biểu diễn, hướng dẫn du khách tại các khu, điểm du lịch,….Xây dựng đề án phát triển du lịch tại các phường, xã ven biển của thành phố; xây dựng một số tuyến đi bộ; kêu gọi đầu tư, khai thác các loại hình xe điện, taxi phục vụ du khách. Nâng cao chất lượng các điểm du lịch hiện có; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu du lịch quy mô lớn, hiện đại, các dịch vụ du lịch, nhất là hệ thống nhà hàng, khách sạn đạt tiêu chuẩn 4-5 sao, khu mua sắm, giải trí chất lượng cao.

Kim Thanh

Nguồn: Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Bạc Liêu