Đắk Nông: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với giá trị đặc trưng Công viên địa chất toàn cầu

Cập nhật:
Lượt xem: 382

Chiều ngày 15/10, theo hình thức trực tuyến, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng phát triển du lịch cộng đồng gắn với các giá trị đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Đắk Nông- thực trạng và giải pháp”.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh chủ trì, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh và các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Đắk Nông

Trình bày đề dẫn hội thảo, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: du lịch cộng đồng là loại hình du lịch có nhiều ưu điểm nhưng để phát triển theo hướng bền vững thì cần có những chiến lược cụ thể, đúng đắn. Để bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị đặc trưng của Công viên địa chất (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông cần nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng phù hợp và các giải pháp sát thực, khả thi. Phát triển du lịch nhanh chóng mà không tuân theo quy hoạch, hướng bền vững sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Vì vậy, việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển du lịch cộng đồng và bảo vệ, phát huy các giá trị CVĐC là vấn đề ý nghĩa mang tính cấp bách hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh nêu rõ: phát triển du lịch cộng đồng là một tiêu chí phát triển du lịch bền vững trong 17 tiêu chí phát triển của nhân loại từ tổ chức Liên Hiệp Quốc, trong đó nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của người dân tại địa điểm có mục tiêu phát triển du lịch. CVĐCTC Đắk Nông chưa phải là một điểm đến phù hợp cho tuyến du lịch đại trà với nhiều hạn chế như hạ tầng, lưu trú, các dịch vụ …Vì vậy, tỉnh mong muốn tập trung vào hoạt động phát triển du lịch cộng đồng, với mức đầu tư vào cơ sở vật chất thấp và dành cho các đoàn du lịch theo nhóm nhỏ, các sản phẩm du lịch tập trung vào các hoạt động khám phá và trải nghiệm văn hóa theo chiều sâu.

Hội thảo đã nghe các nhà khoa học trình bày các tham luận như: phân tích những tiềm năng di sản văn hóa và phát huy các giá trị đặc trưng của CVĐCTC UNESCO Đắk Nông trong phát triển du lịch; những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong việc phát triển du lịch cộng đồng; đề xuất các giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân địa phương trong phát triển du lịch cộng đồng; các giải pháp triển khai mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với giá trị đặc trưng của CVĐCTC UNESCO Đắk Nông…

Báo cáo tổng kết hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị  Ngọc Hạnh cảm ơn các nhà khoa học, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho đề tài. Hội thảo lần này có giá trị và ý nghĩa thiết thực trong việc giúp Đắk Nông có thể khai thác tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, nhất là các giá trị đặc trưng về di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, hệ thống hang động núi lửa của CVĐCTC UNESCO Đắk Nông trong việc phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông.

Tin, ảnh: Mỹ Hằng

Nguồn: Báo Đắk Nông