Thúc đẩy các dự án hợp tác về văn hóa giữa Hà Nội và Vùng Ile-de-France (Pháp)

Cập nhật:
Lượt xem: 631

Ngày 20/10, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã tiếp Đại diện Vùng Ile-de-France tại Hà Nội, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam) Emmanuel Cerise và trao đổi về các hoạt động nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác về văn hóa giữa 2 bên.


Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Đỗ Đình Hồng tiếp Đại diện Vùng Ile-de-France tại Hà Nội, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam) Emmanuel Cerise

Sau khi văn bản hợp tác giữa Hà Nội và vùng Ile-de-France (IDF) giai đoạn 2018-2021 ký kết, thực hiện chỉ đạo của UBNDThành phố, Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Hoạt động VHKHVăn Miếu-Quốc Tử Giám tích cực phối hợp với chuyên gia Văn phòng đại diện của vùng Ile-de-France tại Hà Nội tổ chức triển khai một số nội dung hạng mục gắn với công tác quy hoạch quản lý khai thác du lịch tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Dự án tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật cho Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám thực hiện một số hạng mục cốt lõi quan trọng phục vụ cho công tác phát huy giá trị di sản Văn Miếu-Quốc Tử Giám, các nội dung hỗ trợ trên đã cơ bản được triển khai thực hiện, cụ thể như: Quy hoạch hệ thống biển chỉ dẫn tham quan; thiết kế trưng bày về danh nhân Chu Văn An và Quốc Tử Giám; tổ chức cuộc thi sáng tác về danh nhân Chu Văn An; cuộc thi ký họa Văn Miếu-Quốc Tử Giám; cuộc thi thiết kế các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.


2 bên đã trao đổi về các hoạt động nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác về văn hóa trogn thời gian tới

Cũng trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật trên, hai bên tập trung vào triển khai hợp phần dự án kết nối di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám với các địa danh du lịch di sản trong vùng IDF.

Tại buổi trao đổi, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đỗ Đình Hồng mong muốn 2 bên sẽ tiếp tục duy trì, đồng thời thúc đẩy các dự án hợp tác về văn hóa trong giai đoạn tiếp theo.

Hưng Nguyễn

Nguồn: Sở VHTT Hà Nội