Đắk Nông: Nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Cập nhật:
Lượt xem: 386

Chiều ngày 20/10, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp để nghe báo tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Lãnh đạo Ban Quản lý CVĐCTC UNESCO Đắk Nông báo cáo tình hình xây dựng CVĐC

Trên tinh thần thực hiện Chương trình hành động số 2222/CTr-UBND về xây dựng và phát triển CVĐCTC UNESCO Đắk Nông năm 2021, đến nay, về cơ bản các sở, ngành, địa phương đã từng bước triển khai tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác đầu tư phát triển các điểm trong vùng CVĐC đang được thực hiện, với việc mua sắm bổ sung hiện vật, trang thiết bị, nâng cấp quy mô trưng bày Trung tâm thông tin CVĐC...

Riêng các dự án nâng cấp, sửa chữa tại các điểm di sản như: Điểm mỏ nguyên liệu nhôm (điểm số 4), Điểm Mỏ cao lanh (điểm số 5), Điểm Di tích lịch sử Căn cứ địa Nam Nung (điểm số 6); Tuyến đi bộ rừng tự nhiên (điểm số 7)... chưa được hoàn thiện.

Công tác nghiên cứu và hợp tác khoa học về CVĐC, bảo vệ di sản, phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu vùng CVĐC được triển khai một cách kịp thời. Đến nay, tỉnh đã nghiệm thu nhiệm vụ “Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông".

Ngoài ra, công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các di sản, điểm dừng chân, tiềm năng, lợi thế CVĐCTC UNESCO Đắk Nông, nâng cao nhận thức cộng đồng trong vùng CVĐC được chú trọng.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút du khách và việc xây dựng, phát triển CVĐC của các đơn vị, địa phương. Hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, chưa có điểm nhấn thu hút khách. Cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển du lịch còn nhiều hạn chế...

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu các địa phương bám sát chương trình hành động để thực hiện một cách có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh: xây dựng và phát triển CVĐCTC UNESCO Đắk Nông là nhiệm vụ quan trọng, tác động rất lớn đến sự phát triển của tỉnh, nên các địa phương cần bám sát Chương trình hành động số 2222 để thực hiện một cách có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Ban Quản lý cần xây dựng cụ thể các nội dung, tiêu chí về CVĐCTC UNESCO Đắk Nông trình Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có phương án chỉ đạo sát sao.

Ban Quản lý cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ di sản vùng CVĐC; xây dựng các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm du lịch theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng thương hiệu nhằm tạo sức cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế.

Sắp tới, UBND tỉnh sẽ tiến hành khảo sát thực tế ở các địa phương, nắm rõ tình hình, những hạn chế để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả hơn.

Tin, ảnh: Mỹ Hằng

Nguồn: Báo Đắk Nông