Bình Thuận: Đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 224

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận vừa có Tờ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Đề án Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch Bình Thuận 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Lao động ngành du lịch sẽ được đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới (Ảnh minh họa)

Theo đó hướng tới tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động du lịch có trình độ và kỹ năng nghiệp vụ, cơ cấu hợp lý đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trở thành 1 trong 3 ngành kinh tế trụ cột của Bình Thuận.

Cụ thể đến năm 2025, đề án đặt mục tiêu có 100% cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về du lịch đã qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về du lịch (trong đó 10% công chức lãnh đạo cấp tỉnh được bồi dưỡng chuyên sâu về du lịch). Đồng thời 50% cán bộ công chức có thể sử dụng một ngoại ngữ để giao tiếp cơ bản với du khách quốc tế, đến năm 2030 tiếp tục nâng tỷ lệ lên trên 60%.

Về lao động ở cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch sẽ hướng đến đào tạo theo tiêu chuẩn nghề quốc gia cho các lĩnh vực lưu trú, lữ hành. Mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 30% cơ sở du lịch được đào tạo theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đến năm 2030 tiếp tục nâng tỷ lệ lên khoảng 40%...

Qua tính toán nhu cầu, dự ước đến năm 2025 tổng lao động chuyên ngành du lịch cả tỉnh khoảng 110.000 người, trong đó trực tiếp có 40.000 người; còn đến năm 2030 sẽ là 183.000 người,trong đó có khoảng 61.000 lao động trực tiếp.

Đ.Q

Nguồn: Báo Bình Thuận