Trung tâm Thông tin du lịch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Cập nhật:
Lượt xem: 2.406

 - Ngày 15/12/2021, Trung tâm Thông tin du lịch ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021.

Theo đó, Trung tâm Thông tin du lịch tuyển dụng 03 chỉ tiêu ở các vị trí việc làm gồm: (1) Quản trị hệ thống máy chủ và mạng, (2) Tổ chức, hành chính (kiêm nhiệm công nghệ thông tin), (3) Kế toán.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: đến hết 17h00 ngày 14/01/2022.

Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính, Tổng hợp - Trung tâm Thông tin du lịch, 33 ngõ 294/2 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (024) 3943 7072, máy lẻ 313.

Thời gian tuyển dụng: Vòng 1: dự kiến tuần 2 tháng 01/2022; Vòng 2: dự kiến tuần thứ 3 tháng 01/2022 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Tổng cục Du lịch, số 80 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xem chi tiết

Trung tâm Thông tin du lịch