Nghệ An: Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Đức Hoàng được công nhận là Điểm du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 175

Tại Quyết định số 1285/QĐ.UBND ngày 12/5, UBND tỉnh Nghệ An công nhận Điểm du lịch đối với Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Đức Hoàng tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND huyện Yên Thành có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý Điểm du lịch Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Đức Hoàng với các nội dung. Cụ thể: Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho du khách đến tham quan; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách tham quan, du lịch.

Đền Đức Hoàng tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Ảnh St)

Cùng với đó, ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác Điểm du lịch Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Đức Hoàng theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản có liên quan; xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị Điểm du lịch. Đồng thời, huyện Yên Thành cần khắc phục các tồn tại tại Biên bản thẩm định ngày 28/4/2022 và duy trì những tiêu chí đã được thẩm định theo quy định tại Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát UBND huyện Yên Thành thực hiện các nội dung được giao trên; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với Điểm du lịch Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Đức Hoàng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các Sở, ngành: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Yên Thành triển khai thực hiện công tác quản lý Điểm du lịch theo quy định hiện hành.

Theo sử sách xưa ghi lại rằng đền Đức Hoàng là công trình văn hóa, tâm linh, được nhân dân xây dựng vào năm 1505 để phụng thờ các vị thần linh đã có công “Bảo Quốc hộ dân”, mà nhân vật trung tâm đó là “Sát Hải Đại Vương” Hoàng Tá Thốn, một vị tướng có tài bơi lội và giỏi võ nghệ đã có nhiều cống hiến lớn lao trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược vào thế kỷ thứ XIII.

Đền Đức Hoàng tọa lạc trên một vùng đất rộng, cao hướng ra “Linh đàm Diệu Ốc” hương sen tỏa sắc bốn mùa. Với nhiều lần tu sửa trùng tu, tuy nhiên đền vẫn giữ nguyên trạng thái di tích gốc, đảm bảo sự tôn kính thâm nghiêm. Đền Đức Hoàng có 3 tòa: Thượng, trung và hạ điện, quy mô kiến trúc không lớn nhưng cổ kính, linh thiêng, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, đậm đà bản sắc văn hóa của vùng quê xứ Nghệ.

PQ(tổng hợp)

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An - nghean.gov.vn - Đăng ngày 13/5/2022