Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

Cập nhật:
Lượt xem: 13.088

Địa chỉ: 73-75 Bạch Đằng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: (0220) 3852 608; Fax: (0220) 3843 972

Email: bvhttdl@gmail.com

Website: sovhttdl.haiduong.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch Hải Dương

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: (0220) 6278 888; Fax: (0220) 6278 888

Email: haiduongtpic@gmail.com

Website: dulichhaiduong.gov.vn