Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang

Cập nhật:
Lượt xem: 16.421

Địa chỉ: 3 Lê Lợi, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Tel: (0273) 3875 413, 3872 223; Fax: (0273) 3877 325

Email: tiengiang@bvhttdl.gov.vn

Website: svhttdl.tiengiang.gov.vn