Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long

Cập nhật:
Lượt xem: 22.355

Địa chỉ: 10 Hưng Đạo Vương, P. 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tel: (0270) 3822 585; Fax: (0270) 3822 643

Email: svhttdl@vinhlong.gov.vn

Website: www.svhttdl.vinhlong.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Vĩnh Long

Địa chỉ: 139 Lê Thái Tổ, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tel: (0270) 3863 764; Fax: (0270) 3863 762

Email: xuctiendulichvl@gmail.com

Website: vinhlongtourism.com.vn