TP Hồ Chí Minh xây dựng lộ trình khôi phục hoạt động du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 433

Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch phục hồi hoạt động ngành du lịch thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19 đến năm 2022. Theo kế hoạch này, lộ trình phục hồi du lịch của thành phố sẽ chia làm 3 giai đoạn.

Thành phố xác định lộ trình, giải pháp từng bước phục hồi hoạt động du lịch TP Hồ Chí Minh đến 2022 theo nguyên tắc: “An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn”; thường xuyên cập nhật tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trên bàn thành phố, các tỉnh, thành phố trong cả nước và các chỉ đạo của Trung ương để rà soát, kịp thời điều chỉnh lộ trình, giải pháp trong quá trình thực hiện, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phục hồi hoạt động du lịch, vừa thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Xác định thị trường nội địa giữ vai trò chủ lực trong giai đoạn phục hồi ngành du lịch; tập trung xây dựng nguồn nhân lực an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ du lịch an toàn trên địa bàn thành phố. Thành phố chủ động kết nối các tỉnh, thành phố để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng.  

TP Hồ Chí Minh chia làm 3 giai đoạn phục hồi hoạt động du lịch với nguyên tắc, loại hình triển khai, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp theo từng giai đoạn. 

Giai đoạn 1 (từ nay đến ngày 31/10/2021), thành phố mở hoạt động du lịch nội vùng theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương (chỉ mở trên địa bàn "vùng xanh").  Khách du lịch sinh sống và làm việc tại thành phố có thể đi du lịch theo phương thức khách đoàn, hoặc tự tổ chức đi đến các điểm tham quan trên địa bàn các quận, huyện đã được kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm các điều kiện theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch trong lĩnh vực du lịch (Bộ tiêu chí du lịch).

 Lực lượng tuyến đầu đi tham quan tại Cần Giờ

Ngoài các cơ sở lưu trú cách ly y tế và phục vụ lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu đang hoạt động, thành phố mở rộng thêm hoạt động lưu trú tại các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn các quận đã kiểm soát được dịch bệnh với công suất phục vụ tối đa là 50%; bảo đảm các điều kiện theo Bộ tiêu chí du lịch. Các điểm tham quan thuộc địa bàn “vùng xanh” đã kiểm soát được dịch bệnh được hoạt động với công suất tối đa 50%, bảo đảm các điều kiện theo Bộ tiêu chí du lịch. 

Giai đoạn 2 (từ ngày 1/11 đến 31/12/2021), thành phố mở hoạt động du lịch nội vùng và liên tỉnh theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương (mở chủ yếu trên địa bàn “vùng xanh”). Về dịch vụ lữ hành, thành phố tổ chức theo phương thức khách đoàn đối với các chương trình du lịch có điểm đến tại nhiều tỉnh, thành phố và đối với khách du lịch từ các tỉnh, thành phố đến TP Hồ Chí Minh. Khách du lịch đang sinh sống và làm việc tại thành phố có thể chọn phương thức đi du lịch theo đoàn, hoặc tự tổ chức đi đến các điểm tham quan trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát dịch bệnh. Việc tổ chức các chương trình du lịch phải bảo đảm các điều kiện theo Bộ tiêu chí du lịch.  

Trong giai đoạn này, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh được mở rộng hoạt động với công suất tối đa 70% và xem xét mở thêm một số dịch vụ cho cơ sở lưu trú, ăn uống tại chỗ, spa ... tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh và phải bảo đảm các điều kiện theo Bộ tiêu chí du lịch. Các điểm tham quan thuộc địa bàn "vùng xanh" đã kiểm soát được dịch bệnh được hoạt động với công sức phục vụ tối đa 70%. 

Ở giai đoạn 3 (năm 2022), thành phố mở hoạt động du lịch nội vùng, liên tỉnh và quốc tế theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương và quốc gia.  

Thành phố sẽ khôi phục tất cả các hoạt động và sản phẩm du lịch trên địa bàn, không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi của các hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn dịch Covid-19. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố sẽ giảm quy mô và phạm vi của các loại hoạt động phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh. 

Mạnh Hảo

Nguồn: Báo Nhân Dân