Tin tức cho từ khóa : Chỉ thị 16/CT-TTg

(TITC) – Ngày 23/4/2020, Văn phòng Chính phủ ra thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

(TITC) – Ngày 3/4/2020, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2601/VPCP-KGVX gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
(TITC) - Ngày 31/3/2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở GTVT yêu cầu khẩn trương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Online: 286

Số lượt truy cập trong tháng: 1.402.256

Số lượt truy cập trong năm: 12.910.458