Tin tức cho từ khóa : Danh lục Xanh

Vân Long (Ninh Bình) sẽ trở thành nơi đầu tiên ở Việt Nam được đưa vào Danh lục Xanh, là khu bảo tồn đầu tiên ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á được đưa vào Danh lục xanh (ngược lại với Danh lục đỏ), Vân Long là địa điểm thứ 50 thế giới được đưa vào danh lục này của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Online: 223

Số lượt truy cập trong tháng: 1.399.037

Số lượt truy cập trong năm: 12.907.239