Tin tức cho từ khóa : Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)

Vân Long (Ninh Bình) sẽ trở thành nơi đầu tiên ở Việt Nam được đưa vào Danh lục Xanh, là khu bảo tồn đầu tiên ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á được đưa vào Danh lục xanh (ngược lại với Danh lục đỏ), Vân Long là địa điểm thứ 50 thế giới được đưa vào danh lục này của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Online: 248

Số lượt truy cập trong tháng: 1.400.078

Số lượt truy cập trong năm: 12.908.280