Tin tức cho từ khóa : nếp sống mới

Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 chiều 22/4, Thủ tướng nhấn mạnh “vui mừng nhưng cảnh giác”, chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch, chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế-xã hội.

Online: 192

Số lượt truy cập trong tháng: 1.400.456

Số lượt truy cập trong năm: 12.908.658